Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej
Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej

UROCZYSTE OTWARCIE CENTRUM TURBIN GAZOWYCH

20 stycznia 2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Turbin Gazowych.Wzięli w nim udział przedstawiciele ministerstw, reprezentanci najważniejszych polskich uczelni technicznych, osoby z General Electric Company Polska Sp.z o.o.  oraz zagraniczni goście. Dzięki unikalnej bazie laboratoryjnej oraz największej na świecie komorze próżniowej, znajdującej się w Centrum, na terenie warszawskiego Instytutu Lotnictwa możliwe będzie prowadzenie badań przemysłowych turbin gazowych oraz silników dla sektora lotniczego. 

Centrum powstało w ekspresowym tempie, w niecały rok od decyzji o rozpoczęciu inwestycji i jest wynikiem współpracy Instytutu Lotnictwa z Wojskową Akademią Techniczną i Politechniką Warszawską. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 100 mln złotych.

Trzykondygnacyjny budynek składa się z hali napraw, w której prowadzone będą prace monterskie, lutownicze i spawalniczo-szlifierskie, warsztatu innowacji, czyli nowoczesnej prototypowni wyposażonej m.in. w drukarki 3D, hali montażowej z dwiema suwnicami dwubramowymi o udźwigu 50 ton każda, gdzie umieszczona zostanie turbina gazowa oraz z inżynierskich biur projektowo-serwisowych. Znajduje się tu również największa na świecie komora próżniowa przeznaczona do przeprowadzania testów urwania łopaty największych silników turbinowych. Komora mierzy 12 metrów długości, 5,5 metra szerokości, a jej całkowita waga to 177 ton.

W czasie oficjalnego otwarcia Centrum, w przemówieniach podkreślano znaczenie nowej inwestycji dla rozwoju i wzmocnienia kompetencji polskich jednostek naukowych oraz międzynarodowej współpracy. Centrum Turbin Gazowych ma szansę stać się istotnym graczem na rynku usług badawczych, a jego przewagą będzie możliwość zaoferowania bardziej kompleksowych usług, realizacja złożonych tematów badawczych, w których charakterystyka i rozwój turbin dotyczą specyfiki i oczekiwań zrówno sektora lotniczego, jak i energetycznego.

Na uroczystości otwarcia Centrum Turbin Gazowych obecni byli: dr inż. Rafał Kajka – Zastępca Dyrektora Instytutu Lotnictwa, Jerzy Majchrzak – Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Rozwoju, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP, Magdalena Nizik – Prezes Zarządzający General Electric Company Polska, John Lammas – Gas Power Systems Vice President, GE Officer, Mike Leary – General Manager, Gas Turbine Engineering General Electric, Steve Hartman – Power Services Vice President, GE Officer, prof. dr hab. inż. Witold Wiśniowski – Dyrektor Instytutu Lotnictwa, prof. dr hab. inż. Roman Domański – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa, prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – Wojskowa Akademia Techniczna oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek – Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Z okazji wybudowania CTG gościom uroczystości zostały wręczone pamiatkowe statuetki. 

 

Uroczysta inauguracja budowy Centrum Turbin Gazowych

13 maja 2015 roku odbyła się uroczystość „Złotej łopaty”, która zainicjowała budowę Centrum Turbin Gazowych – najnowszej inwestycji prowadzonej na terenie Instytutu Lotnictwa. Projekt modernizacji i budowy nowej infrastruktury badawczej, realizowany w ramach konsorcjum złożonego z Instytutu Lotnictwa, Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej, ma na celu umożliwienie prowadzenia wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych. Realizacja projektu współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Nowe centrum rozpocznie pracę pod koniec 2015 roku.

W uroczystości  powołania Centrum Turbin Gazowych wzięło udział kierownictwo Instytutu Lotnictwa na czele z dr. hab. inż., prof. nadzw. Witoldem Wiśniowskim – Dyrektorem Instytutu Lotnictwa oraz dr. inż. Rafałem Kajką – Dyrektorem Engineering Design Center i Zastępcą Dyrektora Instytutu Lotnictwa, obecni również byli  zaproszeni goście: Magdalena Nizik – Prezes Zarządu General Electric Company Polska Sp. z.o.o, Michał Małecki - Menedżer sekcji Power Generation Engineering oraz Michael Leary z GE Gas Turbine Engineering.

W pierwszej części spotkania odbyło się wspólne posiedzenie, na którym przedstawiono zakres działalności Centrum Turbin Gazowych. Omówiono także efekty biznesowe i naukowe oraz możliwości współpracy z polskim środowiskiem naukowo-badawczym.

Druga część spotkania odbyła się na miejscu przyszłej budowy nowej placówki. Prezentację inwestycji dotyczącą powierzchni laboratoryjnej, biurowej,  wyposażenia oraz szybkiej prototypowni wygłosił Kierownik Laboratorium Napraw – Piotr Steckowicz. Okolicznościowe przemówienia wygłosili także: Witold Wiśniowski, Magdalena Nizik oraz Michael Leary. Podkreślano istotność powołania tego centrum zarówno dla Instytutu Lotnictwa, jak i dla polskiej nauki.

– Nowe centrum ma ogromne znaczenie dla Instytutu Lotnictwa. Laboratorium będzie tak nowoczesne, że pozwoli sięgnąć na najwyższy poziom wysokich technologii – zaznaczył dr hab. inż., prof. nadzw. Witold Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wspólne wbicie złotej łopaty pod przyszłą inwestycję przez Witolda Wiśniowskiego, Magdalenę Nizik oraz Michaela Leary’ego.

Następnie odbyło się podpisanie i umieszczenie w butelce pamiątkowego zwoju, który przekazano Dyrektorowi Pionu Infrastruktury – Grzegorzowi Szymanowskiemu do zakopania pod fundamentami Centrum Turbin Gazowych.

Pamiątkowe statuetki z okazji rozpoczęcia prac nad budową nowego centrum otrzymali: Witold Wiśniowski, Magdalena Nizik, Michael Leary, Rafał Kajka, Roman Domański, Kevin Worley, Piotr Steckowicz, Michał Małecki, Grzegorz Szymanowski, John Lammas oraz Steve Hartman.

Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie zaproszonych gości, dyrekcji oraz zespołu inżynierów, którzy będą realizować prace w nowym centrum.

(źródło: www.ilot.edu.pl)