Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej
Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej

Uroczysta inauguracja budowy Centrum Turbin Gazowych

13 maja 2015 roku odbyła się uroczystość „Złotej łopaty”, która zainicjowała budowę Centrum Turbin Gazowych – najnowszej inwestycji prowadzonej na terenie Instytutu Lotnictwa. Projekt modernizacji i budowy nowej infrastruktury badawczej, realizowany w ramach konsorcjum złożonego z Instytutu Lotnictwa, Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej, ma na celu umożliwienie prowadzenia wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych. Realizacja projektu współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Nowe centrum rozpocznie pracę pod koniec 2015 roku.

W uroczystości  powołania Centrum Turbin Gazowych wzięło udział kierownictwo Instytutu Lotnictwa na czele z dr. hab. inż., prof. nadzw. Witoldem Wiśniowskim – Dyrektorem Instytutu Lotnictwa oraz dr. inż. Rafałem Kajką – Dyrektorem Engineering Design Center i Zastępcą Dyrektora Instytutu Lotnictwa, obecni również byli  zaproszeni goście: Magdalena Nizik – Prezes Zarządu General Electric Company Polska Sp. z.o.o, Michał Małecki - Menedżer sekcji Power Generation Engineering oraz Michael Leary z GE Gas Turbine Engineering.

W pierwszej części spotkania odbyło się wspólne posiedzenie, na którym przedstawiono zakres działalności Centrum Turbin Gazowych. Omówiono także efekty biznesowe i naukowe oraz możliwości współpracy z polskim środowiskiem naukowo-badawczym.

Druga część spotkania odbyła się na miejscu przyszłej budowy nowej placówki. Prezentację inwestycji dotyczącą powierzchni laboratoryjnej, biurowej,  wyposażenia oraz szybkiej prototypowni wygłosił Kierownik Laboratorium Napraw – Piotr Steckowicz. Okolicznościowe przemówienia wygłosili także: Witold Wiśniowski, Magdalena Nizik oraz Michael Leary. Podkreślano istotność powołania tego centrum zarówno dla Instytutu Lotnictwa, jak i dla polskiej nauki.

– Nowe centrum ma ogromne znaczenie dla Instytutu Lotnictwa. Laboratorium będzie tak nowoczesne, że pozwoli sięgnąć na najwyższy poziom wysokich technologii – zaznaczył dr hab. inż., prof. nadzw. Witold Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wspólne wbicie złotej łopaty pod przyszłą inwestycję przez Witolda Wiśniowskiego, Magdalenę Nizik oraz Michaela Leary’ego.

Następnie odbyło się podpisanie i umieszczenie w butelce pamiątkowego zwoju, który przekazano Dyrektorowi Pionu Infrastruktury – Grzegorzowi Szymanowskiemu do zakopania pod fundamentami Centrum Turbin Gazowych.

Pamiątkowe statuetki z okazji rozpoczęcia prac nad budową nowego centrum otrzymali: Witold Wiśniowski, Magdalena Nizik, Michael Leary, Rafał Kajka, Roman Domański, Kevin Worley, Piotr Steckowicz, Michał Małecki, Grzegorz Szymanowski, John Lammas oraz Steve Hartman.

Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie zaproszonych gości, dyrekcji oraz zespołu inżynierów, którzy będą realizować prace w nowym centrum.

(źródło: www.ilot.edu.pl)