Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej
Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej