Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej
Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej

O projekcie

Centrum Turbin Gazowych współtworzy wspólną infrastrukturę badawczą jednostek naukowych, budowaną dzięki wsparciu Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

Budowa Centrum Kompetencji Turbin Gazowych w Instytucie Lotnictwa oraz stworzenie Komory Próżniowej umożliwia centralizację i rozszerzenie zakresu prowadzonych badań, dodatkowo umocnia współpracę z Warszawską Akademią Techniczną oraz Politechniką Warszawską.
Utworzenie jednostki ściśle dedykowanej do realizacji tematów badawczych w obszarze rozwijania turbin gazowych dla energetyki pozwala podnieść efektywność prowadzonych badań, jakość otrzymywanych wyników, a jednocześnie uatrakcyjnia ofertę badawczą Instytutu. W efekcie rozszerzenia zakresu Projektu kooperanci stają się istotnym graczem na rynku usług badawczych związanych z rozwojem turbin gazowych dla energetyki, wzmacniając jednocześnie swoją obecność w zakresie usług badawczych oferowanych dla sektora lotniczego. W związku z tym jest możliwe zaoferowanie bardziej kompleksowe usług, realizacja złożonych tematów badawczych, w których charakterystyka i rozwój turbin dotyczą zarówno specyfiki i oczekiwań sektora lotniczego, jak i energetycznego.

Rozszerzony skład jednostek realizujących przedmiotowy Projekt pozwala na lepsze wykorzystanie know-how, posiadanej i planowanej infrastruktury, wymianę wiedzy, optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, a także umożliwia prowadzenie wspólnych badań w kooperacji ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń, w celu wypracowania rozwiązań o wysokim potencjalne wdrożeniowym w sektorze lotnictwa i energetyki.

Istotnym celem rozszerzenia Projektu jest wzmocnienie potencjału badawczego polskich jednostek naukowych oraz rozwój międzynarodowej współpracy. Dotychczasowe doświadczenia Instytutu Lotnictwa zdobyte m.in. w trakcie realizacji projektów badawczych wspartych w ramach Programów Operacyjnych, jak i 5, 6 i 7 Programu Ramowego stanowią nieocenione aktywo w kontekście formułowania przyszłych inicjatyw badawczych w kooperacji z WAT i PW, w tym w szczególności w zakresie aplikowania o wsparcie projektów badawczych w ramach programu Horyzont 2020.

 


 

„Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Priorytet: 2. Infrastruktura sfery B+R
Działanie: 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych
Wartość projektu: 99 957 008 zł
Okres realizacji: styczeń 2010 – grudzień 2015
DOTACJE NA INNOWACJE
źródło: POIG.02.02.00 - 14 - 022/09, Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik